بانک اطلاعات مشاغل 118 کشوری

دانلود اپلیکیشن شهر بازاریابی

qr-code
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [title] => اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
      [event_day] => سال 1393
      [event_month] => 
      [gdate] => 
      [jday] => 
      [jmonthname] => 
      [holiday] => 0
      [catid] => 0
      [date_type] => 1
      [media] => modules/mod_pjevents_calendar/assets/images/rahbari.jpg
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [title] => عید سعید قربان
      [event_day] => 10
      [event_month] => 12
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/ghorban1.jpg
      [monthname] => ذي‌الحجه
      [gdate] => 1443052800
      [jday] => 2
      [jmonthname] => مهر
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی جهانگردی
      [event_day] => 27
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/tourism.jpg
      [monthname] => سپتامبر
      [gdate] => 1443312000
      [jday] => 5
      [jmonthname] => مهر
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت امام هادی (ع)
      [event_day] => 15
      [event_month] => 12
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/v-emam-hadi.jpg
      [monthname] => ذي‌الحجه
      [gdate] => 1443484800
      [jday] => 7
      [jmonthname] => مهر
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [title] => روز آتش نشانی و ایمنی
      [event_day] => 7
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/atashneshan.jpg
      [monthname] => مهر
      [gdate] => 1443484800
      [jday] => 7
      [jmonthname] => مهر
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی ترجمه و مترجم
      [event_day] => 30
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/Recovered.jpg
      [monthname] => سپتامبر
      [gdate] => 1443571200
      [jday] => 8
      [jmonthname] => مهر
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی ناشنوایان
      [event_day] => 30
      [event_month] => 9
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/nashenavayan.jpg
      [monthname] => سپتامبر
      [gdate] => 1443571200
      [jday] => 8
      [jmonthname] => مهر
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [title] => روزبزرگداشت مولوی
      [event_day] => 8
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/molavi.jpg
      [monthname] => مهر
      [gdate] => 1443571200
      [jday] => 8
      [jmonthname] => مهر
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [title] => عید سعید غدیر خم
      [event_day] => 18
      [event_month] => 12
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/khom1.jpg
      [monthname] => ذي‌الحجه
      [gdate] => 1443744000
      [jday] => 10
      [jmonthname] => مهر
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [title] => روز نیروی انتظامی 
      [event_day] => 13
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/entezami1.jpg
      [monthname] => مهر
      [gdate] => 1444003200
      [jday] => 13
      [jmonthname] => مهر
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [title] => روز دامپزشکی
      [event_day] => 14
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 53
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/dampezeshki.jpg
      [monthname] => مهر
      [gdate] => 1444089600
      [jday] => 14
      [jmonthname] => مهر
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی کودک
      [event_day] => 8
      [event_month] => 10
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/koodak.jpg
      [monthname] => اکتبر
      [gdate] => 1444262400
      [jday] => 16
      [jmonthname] => مهر
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی پست
      [event_day] => 9
      [event_month] => 10
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/post1.jpg
      [monthname] => اکتبر
      [gdate] => 1444348800
      [jday] => 17
      [jmonthname] => مهر
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [title] => بزرگداشت حافظ
      [event_day] => 20
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/hafez.jpg
      [monthname] => مهر
      [gdate] => 1444608000
      [jday] => 20
      [jmonthname] => مهر
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی استاندارد
      [event_day] => 14
      [event_month] => 10
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/estandard1.jpg
      [monthname] => اکتبر
      [gdate] => 1444780800
      [jday] => 22
      [jmonthname] => مهر
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی نابینایان
      [event_day] => 15
      [event_month] => 10
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/nabinayan1.jpg
      [monthname] => اکتبر
      [gdate] => 1444867200
      [jday] => 23
      [jmonthname] => مهر
    )

  [16] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی ریشه کنی فقر
      [event_day] => 17
      [event_month] => 10
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/faghr1.jpg
      [monthname] => اکتبر
      [gdate] => 1445040000
      [jday] => 25
      [jmonthname] => مهر
    )

  [17] => stdClass Object
    (
      [title] => روز تربیت بدنی و ورزش
      [event_day] => 26
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/tarbiatbadani1.jpg
      [monthname] => مهر
      [gdate] => 1445126400
      [jday] => 26
      [jmonthname] => مهر
    )

  [18] => stdClass Object
    (
      [title] => روز عرفه
      [event_day] => 9
      [event_month] => 12
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/arafeh1.jpg
      [monthname] => ذي‌الحجه
      [gdate] => 1473638400
      [jday] => 22
      [jmonthname] => شهریور
    )

)

نیازمندیهای کل کشور

shetab

ورود کاربران

بازدید از سایت جایگاه ویژه (VIP) لطفا کلیک کنید