بانک اطلاعات مشاغل 118 کشوری

دانلود اپلیکیشن شهر بازاریابی

qr-code
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [title] => اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
      [event_day] => سال 1393
      [event_month] => 
      [gdate] => 
      [jday] => 
      [jmonthname] => 
      [holiday] => 0
      [catid] => 0
      [date_type] => 1
      [media] => modules/mod_pjevents_calendar/assets/images/rahbari.jpg
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بزرگداشت سعدی 
      [event_day] => 1
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/saadi1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1461094200
      [jday] => 1
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت امام علی علیه السلام
      [event_day] => 13
      [event_month] => 7
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/v_emam_ali.jpg
      [monthname] => رجب
      [gdate] => 1461180600
      [jday] => 2
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [title] => روزبزرگداشت شیخ بهایی؛ روزملی کارآفرینی
      [event_day] => 3
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/sheikh1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1461267000
      [jday] => 3
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [title] => جشن گیاه آوری؛روز زمین پاک
      [event_day] => 22
      [event_month] => 4
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/zamin_pak.jpg
      [monthname] => آوریل
      [gdate] => 1461267000
      [jday] => 3
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [title] => روزشوراها
      [event_day] => 9
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/shoora.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1461785400
      [jday] => 9
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [title] => جشن چهلم نوروز؛ روزملی خلیج فارس 
      [event_day] => 10
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/khalij_fars.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1461871800
      [jday] => 10
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [title] => شهادت استاد مرتضی مطهری، روزمعلم 
      [event_day] => 12
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 31
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/moalem1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1462044600
      [jday] => 12
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [title] => روزجهانی کار و کارگر
      [event_day] => 1
      [event_month] => 5
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/kargar1.jpg
      [monthname] => مه
      [gdate] => 1462044600
      [jday] => 12
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [title] => 	شهادت امام موسی کاظم علیه السلام
      [event_day] => 25
      [event_month] => 7
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/kazem2.jpg
      [monthname] => رجب
      [gdate] => 1462217400
      [jday] => 14
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بزرگداشت شیخ صدوق 
      [event_day] => 15
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/sadoogh1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1462303800
      [jday] => 15
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [title] => مبعث رسول اکرم
      [event_day] => 27
      [event_month] => 7
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/mabaass1.jpg
      [monthname] => رجب
      [gdate] => 1462390200
      [jday] => 16
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [title] => روز اسناد ملی و میراث مکتوب
      [event_day] => 19
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/asnad1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1462649400
      [jday] => 19
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
      [event_day] => 8
      [event_month] => 5
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/helall_ahmar.jpg
      [monthname] => مه
      [gdate] => 1462649400
      [jday] => 19
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [title] =>  	ولادت سالار شهیدان، امام حسین علیه السلام 
      [event_day] => 3
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/v_emam_hosein.jpg
      [monthname] => شعبان
      [gdate] => 1462908600
      [jday] => 22
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت ابوالفضل العباس علیه السلام و روز جانباز 
      [event_day] => 4
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/abass2.jpg
      [monthname] => شعبان
      [gdate] => 1462995000
      [jday] => 23
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [16] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت امام زین العابدین علیه السلام 
      [event_day] => 5
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/sajjad1.jpg
      [monthname] => شعبان
      [gdate] => 1463081400
      [jday] => 24
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [17] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بزرگداشت فردوسی
      [event_day] => 25
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/ferdisi2.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1463167800
      [jday] => 25
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [18] => stdClass Object
    (
      [title] => روز ارتباطات و روابط عمومی
      [event_day] => 27
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/ertebatatt2.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1463340600
      [jday] => 27
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [19] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بزرگداشت حکیم عمر خیام 
      [event_day] => 28
      [event_month] => 2
      [holiday] => 0
      [catid] => 57
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/khayam1.jpg
      [monthname] => اردیبهشت
      [gdate] => 1463427000
      [jday] => 28
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [20] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی موزه و میراث فرهنگی
      [event_day] => 18
      [event_month] => 5
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/museum.jpg
      [monthname] => مه
      [gdate] => 1463513400
      [jday] => 29
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

  [21] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت علی اکبر علیه السلام و روز جوان
      [event_day] => 11
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/javan1.jpg
      [monthname] => شعبان
      [gdate] => 1463599800
      [jday] => 30
      [jmonthname] => اردیبهشت
    )

)

نیازمندیهای کل کشور

shetab

ورود کاربران