بانک اطلاعات مشاغل 118 کشوری

 

bitcoin 2


دانلود اپلیکیشن شهر بازاریابی

qr-code
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [title] => اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
      [event_day] => سال 1393
      [event_month] => 
      [gdate] => 
      [jday] => 
      [jmonthname] => 
      [holiday] => 0
      [catid] => 0
      [date_type] => 1
      [media] => modules/mod_pjevents_calendar/assets/images/rahbari.jpg
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بزرگداشت ابوعلی سینا و روز پزشک 
      [event_day] => 1
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 53
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/jftrz7bg.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1503430200
      [jday] => 1
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [title] => آغاز هفته دولت
      [event_day] => 2
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/dolat.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1503516600
      [jday] => 2
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [title] => روز کارمند
      [event_day] => 4
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/karmand.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1503689400
      [jday] => 4
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [title] => بزرگداشت ذکریای رازی و روز داروسازی
      [event_day] => 5
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 53
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/daroosazi.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1503775800
      [jday] => 5
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [title] => روز مبارزه با تروریسم 
      [event_day] => 8
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/7shahrivar.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1504035000
      [jday] => 8
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [title] => روز بانکداری اسلامی 
      [event_day] => 10
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/bank3.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1504207800
      [jday] => 10
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [title] => روزصنعت چاپ 
      [event_day] => 11
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/chapp.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1504294200
      [jday] => 11
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [title] => روز تعاون
      [event_day] => 13
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/taavon1.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1504467000
      [jday] => 13
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [title] => بزرگداشت ابوریحان بیرونی
      [event_day] => 13
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 53
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/aboo.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1504467000
      [jday] => 13
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [title] => ولادت امام رضا (ع)
      [event_day] => 16
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/emam_reza.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1504726200
      [jday] => 16
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [title] => قیام 17 شهریور
      [event_day] => 17
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 52
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/17.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1504812600
      [jday] => 17
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [title] => روز سینما
      [event_day] => 21
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/sinema.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1505158200
      [jday] => 21
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [title] => روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار
      [event_day] => 27
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 53
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/shahriar.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1505676600
      [jday] => 27
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [title] => روز گفتگوی تمدنها
      [event_day] => 30
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/tamadin.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1505935800
      [jday] => 30
      [jmonthname] => شهریور
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [title] => آغاز جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس
      [event_day] => 31
      [event_month] => 6
      [holiday] => 0
      [catid] => 52
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/moghadas1.jpg
      [monthname] => شهریور
      [gdate] => 1506025800
      [jday] => 31
      [jmonthname] => شهریور
    )

)

نیازمندیهای کل کشور

shetab

ورود کاربران