بانک اطلاعات مشاغل 118 کشوری

Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [title] => اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
      [event_day] => سال 1393
      [event_month] => 
      [gdate] => 
      [jday] => 
      [jmonthname] => 
      [holiday] => 0
      [catid] => 0
      [date_type] => 1
      [media] => modules/mod_pjevents_calendar/assets/images/rahbari.jpg
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [title] => روز آمار و برنامه ریزی
      [event_day] => 1
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/amar1.jpg
      [monthname] => آبان
      [gdate] => 1414022400
      [jday] => 1
      [jmonthname] => آبان
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [title] => روز نوجوان 
      [event_day] => 8
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/nojavan1.jpg
      [monthname] => آبان
      [gdate] => 1414627200
      [jday] => 8
      [jmonthname] => آبان
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [title] => تاسوعای حسینی
      [event_day] => 9
      [event_month] => 1
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/tasooaa.jpg
      [monthname] => محرم
      [gdate] => 1414886400
      [jday] => 11
      [jmonthname] => آبان
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [title] => عاشورای حسینی
      [event_day] => 10
      [event_month] => 1
      [holiday] => 1
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/ashoora.jpg
      [monthname] => محرم
      [gdate] => 1414972800
      [jday] => 12
      [jmonthname] => آبان
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [title] => روز دانش آموز
      [event_day] => 13
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/13aban.jpg
      [monthname] => آبان
      [gdate] => 1415059200
      [jday] => 13
      [jmonthname] => آبان
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [title] => روز فرهنگ عمومی
      [event_day] => 14
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/farhang_omoomi.jpg
      [monthname] => آبان
      [gdate] => 1415145600
      [jday] => 14
      [jmonthname] => آبان
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [title] => 	شهادت امام زین العابدین علیه السلام
      [event_day] => 12
      [event_month] => 1
      [holiday] => 0
      [catid] => 54
      [date_type] => 2
      [media] => images/events/emam_sajad.jpg
      [monthname] => محرم
      [gdate] => 1415145600
      [jday] => 14
      [jmonthname] => آبان
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [title] => روز ملی کیفیت
      [event_day] => 18
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/qq.jpg
      [monthname] => آبان
      [gdate] => 1415491200
      [jday] => 18
      [jmonthname] => آبان
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [title] => روز کتاب و کتابخوانی
      [event_day] => 24
      [event_month] => 8
      [holiday] => 0
      [catid] => 55
      [date_type] => 1
      [media] => images/events/ketab1.jpg
      [monthname] => آبان
      [gdate] => 1416009600
      [jday] => 24
      [jmonthname] => آبان
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [title] => روز جهانی فلسفه
      [event_day] => 21
      [event_month] => 11
      [holiday] => 0
      [catid] => 56
      [date_type] => 3
      [media] => images/events/falsafeh1.jpg
      [monthname] => نوامبر
      [gdate] => 1416528000
      [jday] => 30
      [jmonthname] => آبان
    )

)

نیازمندیهای کل کشور

shetab

android1

ورود کاربران

بازدید از سایت جایگاه ویژه (VIP) لطفا کلیک کنید