شهربازاریابی - نرخ سیمان صادراتی و داخلی اعلام شد

 

bitcoin 2

نرخ سیمان صادراتی و داخلی اعلام شد

 

گفت: کیلینکر بیشتر به کشور‌های حوزه خلیج فارس اخیرا هم به مصر و آفریقا صادر شده است. شیخان افزود: در پنج ماه سال جاری حدود 32 میلیون تن کیلینکر و 29.5 میلیون تن سیمان تولید شد. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان این‌که از 29.5 میلیون تن سیمان 23.3 میلیون تن به مصرف داخل می‌رسد، گفت: تولید سیمان مازاد بر نیاز کشور است و تولید بالاتر از تقاضا صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: اگر بخواهیم پروژه‌های ساختمانی را فعال‌تر کنیم صنعت سیمان تولیدی کشور پاسخگوی این امر خواهد بود. شیخان گفت: طی پنج ماه اخیر پنج میلیون و 800 هزار تن سیمان و دو میلیون و 200 هزار تن کیلینکر از ایران صادر شده است.

Cement